Steunpunt Erfgoed Drenthe wijzigt

De werkzaamheden van het Steunpunt Erfgoed Drenthe worden anders georganiseerd. Vooralsnog kunt u op de volgende wijze uw vragen stellen en/of advies vragen:

Vragen en advies over subsidiemogelijkheden inzake herbestemming karakteristiek bezit en monumentale panden in Drenthe:
Dineke Arends, team subsidie & inkoop, provincie Drenthe. Zie ook www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket. Telefoon 0592 365 555, post@drenthe.nl

Vragen en advies over restauratie van panden en bouwkundige kwesties van monumentale panden:
Piet Bleijleven, Monumentenwacht Drenthe, www.monumentenwachtdrenthe.nl; info@monumentenwachtdrenthe.nl, tel 0591 371652.

Vragen en advies over herbestemming van panden (vraag en aanbod bij elkaar brengen):
Kenniscentrum Herbestemming Noord/DBF, Gedempte Molenwijk 22B, 8442 BG Heerenveen 0513 – 249 000, www.stichtingdbf.nl, info@stichtingdbf.nl

Als u wijzigingen aan een pand wil doen, u overweegt een omgevingsvergunning aan te vragen of wilt wilt weten wat wel of juist niet mogelijk is bij een monumentaal of beeldbepalend pand: neemt u contact met de gemeente waarin het pand ligt. Vraag naar de contactpersoon monumentenzorg.

Heeft u andere vragen op het gebied van gebouwd erfgoed, dan kunt u contact opnemen met dhr. Jelle Langeland, provincie Drenthe, 0592 365 555.

Deze website is vanaf 1 januari 2017 niet meer bijgehouden en kan inhoud bevatten die niet meer actueel is.